De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Roeykens

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Marcel Roeykens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Marcel Roeykens

Cumuleo