De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Rom

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Marc Rom
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Marc Rom

Cumuleo