De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Romainville

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door André Romainville
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door André Romainville

Cumuleo