De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Danny Wandelaer

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Danny Wandelaer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Danny Wandelaer

Cumuleo