De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pascal Rousseaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Pascal Rousseaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Pascal Rousseaux

Cumuleo