De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Rousselle

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Jacques Rousselle
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jacques Rousselle

Cumuleo