De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Olivier Rouxhet

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Olivier Rouxhet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Olivier Rouxhet

Cumuleo