De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emilia Roy

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Emilia Roy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Emilia Roy

Cumuleo