De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Yerna

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Marc Yerna
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Marc Yerna

Cumuleo