De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Leopold Rutten

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Leopold Rutten
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Leopold Rutten

Cumuleo