De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Filiep Santy

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Filiep Santy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Filiep Santy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Filiep Santy

Cumuleo