De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Fanny Schenkels

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Fanny Schenkels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Fanny Schenkels

Cumuleo