De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ann Somers

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Ann Somers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Ann Somers

Cumuleo