De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ann Spaepen

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Ann Spaepen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Ann Spaepen

Cumuleo