De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Spinette

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Jean Spinette
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jean Spinette

Cumuleo