De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ida Storelli

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Ida Storelli
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Ida Storelli

Cumuleo