De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Raf Suys

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Raf Suys
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Raf Suys

Cumuleo