De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Raf Suys

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Raf Suys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Raf Suys
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Raf Suys

Cumuleo