De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Teugels

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Vincent Teugels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Vincent Teugels

Cumuleo