De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Salvatore Todaro

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Salvatore Todaro
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Salvatore Todaro

Cumuleo