De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Thérèse Trum

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Marie-Thérèse Trum
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Marie-Thérèse Trum
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Marie-Thérèse Trum

Cumuleo