De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Urbain

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Vincent Urbain
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Vincent Urbain

Cumuleo