De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bruno Valkeniers

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Bruno Valkeniers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Bruno Valkeniers

Cumuleo