De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Van Bael

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Jozef Van Bael
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jozef Van Bael

Cumuleo