De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ludo Van Campenhout

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Ludo Van Campenhout
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Ludo Van Campenhout
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Ludo Van Campenhout

Cumuleo