De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Van Daele

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Daniel Van Daele
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Daniel Van Daele
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Daniel Van Daele

Cumuleo