De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lieve Van Daele

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Lieve Van Daele
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Lieve Van Daele
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Lieve Van Daele

Cumuleo