De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Richard Willame

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Richard Willame
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Richard Willame

Cumuleo