De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Van De Ven

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Jan Van De Ven
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jan Van De Ven

Cumuleo