De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Leo Van Den Wijngaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Leo Van Den Wijngaert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Leo Van Den Wijngaert

Cumuleo