De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kris Van Duyse

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Kris Van Duyse
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Kris Van Duyse

Cumuleo