De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Van Gyseghem

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Marc Van Gyseghem
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Marc Van Gyseghem

Cumuleo