De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Omer Willems

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Omer Willems
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Omer Willems

Cumuleo