De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Laurent Louis

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Laurent Louis
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Laurent Louis

Cumuleo