De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Griet Nagels

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Griet Nagels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Griet Nagels

Cumuleo