De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gilbert De Vos

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Gilbert De Vos
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Gilbert De Vos

Cumuleo