De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kris Boel

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Kris Boel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Kris Boel

Cumuleo