De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Caroline Margrève

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Caroline Margrève
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Caroline Margrève
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Caroline Margrève

Cumuleo