De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Normand

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Daniel Normand
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Daniel Normand

Cumuleo