De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Jeunehomme

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Alain Jeunehomme
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Alain Jeunehomme

Cumuleo