De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Cools

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Pierre Cools
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Pierre Cools

Cumuleo