De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Bedoret

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Vincent Bedoret
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Vincent Bedoret

Cumuleo