De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Suzanna Witters

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Suzanna Witters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Suzanna Witters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Suzanna Witters

Cumuleo