De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rony Van Hemelen

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Rony Van Hemelen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Rony Van Hemelen

Cumuleo