De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie Claire Van de Velde

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Marie Claire Van de Velde
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Marie Claire Van de Velde

Cumuleo