De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karel Van Butsel

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Karel Van Butsel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Karel Van Butsel

Cumuleo