De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karel Uyttersprot

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Karel Uyttersprot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Karel Uyttersprot
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Karel Uyttersprot

Cumuleo