De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Els Segers

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Els Segers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Els Segers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Els Segers

Cumuleo