De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Julien Mertens

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Julien Mertens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Julien Mertens

Cumuleo