De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marianne Matthys

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Marianne Matthys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Marianne Matthys

Cumuleo