De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annemarie Godts

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Annemarie Godts
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Annemarie Godts

Cumuleo